החזון

מטרת הישיבה הינה לגדל יהודי מאמין ובעל דרך ארץ, הקשור למשפחתו, לעמו ולתורה, בעל ביטחון עצמי, נפש בריאה ודימוי עצמי גבוה, המסוגל להקים משפחה ולפרנס אותה בכבוד, ולהיות אזרח התורם לסביבתו ולחברה.

היו שותפים!

בעזרתכם נוכל לשפר, להוסיף ולהרחיב את הקיים,
על מנת להפוך את הבית של התלמידים שלנו
לטוב ומועיל יותר עבורם.

אנו מודים מראש לכל מי שיפתח את הלב ואת הכיס עבורנו !

הדמיה של מבנה הישיבה העתידי