ישיבת בניה כפר זיתים

בתוך נופיה היפים והמרגיעים של הגליל הקמנו את ישיבת בניה………..דכילדיכףיכךכךחקי


לדחכילדחיכךחךחכךךקיחכך/קיכך/׳קחעך׳יחכ

לדגחביקםרןוי/ ףג

לקכחקכוקכע/ק

׳קחיכך׳קכוקעכ