Z-Team

בשנת הלימודים תש"פ נבחרנו להיות אחד ממספר מצומצם של "בתי ספר מחדשים" של משרד העבודה והרווחה שתחתיו אנו פועלים.

בחירה זו היא אות כבוד והערכה למקצועיות בה אנו עובדים והיא מאפשרת לנו להרחיב מאוד את האופק של תלמידינו, ביידע, בחדשנות, ביוזמה ובהכנה לעולם העבודה המתחדש.

במסגרת התכנית הקמנו את החברה הוירטואלית 'Z TEAM' המדמה סביבת עבודה אמיתית של חברת סטרט-אפ, בסביבת פיתוח מוכוונת-משימה.

כל תלמיד מקבל תפקיד מוגדר על פי נטייתו ולימודיו במגמה, וצובר תוך כדי לימודיו ניסיון ממשי בעבודה, ולא פחות חשוב מכך – ניסיון בהתנהלות חברתית הולמת מקום עבודה, פיתוח כישורי חיים להצלחה באקלים העכשווי, ופיתוח אישיותי להתמודדות מיטבית עם אתגרי המחר – כל זאת תחת החממה החינוכית-תורנית. אנו רואים לנגדנו תקווה אנושית – אנשי מעלה המשלבים חדשנות וקידמה יחד עם ערכים ותורה, אשר מסוגלים לצמוח לעמדת הצלחה ויצרנות בישראל.

בין התחומים בחברה: פיתוח מוצר, תכנות, QA, רובוטיקה, אלקטרוניקה, עבודה בסי.אן.סי., חשמל חכם, עיצוב מוצר, הנדסת מוצר, שווק דיגיטלי, מכירות, הדמיה והדפסה תלת מימדית, משרד, הנהלה, הנה״ח, כוח אדם, יחסי חוץ ועוד.

החברה תספק שירותים ותפתח מוצרים ממשיים בתחומים שונים עבור בית הספר ותמכור מוצרים ייחודיים גם מחוץ לביה"ס: מחשוב החקלאות והמשק, מערכות חכמות, עיצוב מוצרי עץ, ייעול תהליכים, תוכנה, ועוד.

התכנית כבר פועלת ושותפים בה לעת עתה 40 תלמידים מכיתות י'- י"ב. כמו בכל חברה עסקית, גם ב "Z TEAM״ ישנן מספר מחלקות והתלמידיםעובדים בוחרים באיזו מחלקה הם מעוניינים להשתלב, כאשר כל תלמיד יכול להשתלב בשלוש מחלקות לכל היותר.

התלמידים החלו בהתנסות בייצור מוצר. התהליך מתחיל בבחירה משותפת של המוצר אותו רוצים לייצר ומתקיים סיעור מוחות מרתק בינם לבין עצמם

כבר בשלב זה של השנה (נובמברנתקלנו בסיפור מרגשבישיבת עדכון שנערכה עם מנהל ביה"סתיארו מובילי התכניתליאור תור ואריאל חסן את המתרחש ובתוך הדברים הם סיפרו על יאיראחד התלמידים מכיתה י', שותף נלהב בתכנית המנסה להשתלב בכמה שיותר מחלקות עבודה ובכל בוקרמיוזמתומגיע אליהם לקבל את הלו"ז היומיעובר בין התלמידים ומוודא שכולם יודעים את התכנית היומית ומגיעים

יוסי עוצר את השיחה ומתאר את ההתרגשות הרבה שלו. "אתם מכירים את הסיפור של יאיר? " הוא שואל אותם. "יאיר מצוי בתקופה לא פשוטהההורים בעיצומו של הליך גירושין קשה והוא רוב היום עצוב וכבויכשאני שומע מכם את ההתלהבות שלו ואת העובדה שהוא פעיל ויוזם אני כל כך שמח ונרגש שיש לו את המקום שמחייה אותו…"