צמיחה מתוך עשייה

שותפות באחזקת מתקני הישיבה -

התלמידים שותפים בפיתוח ובאחזקת המקום ועל כן התחזוקההגינון והניקיון מתבצעים על ידםמה שמפתח אצלם חוש אחריותמרגיל לסדר וניקיוןוכמובן תורם לחיבור שלהם למקום ולהרגשת הבית שהם חשים בכפריחסם של הנערים למקום ניכר גם בהיבט של השמירה על הרכושהטיפוח וההשקעה.

תפעול המשק החקלאי -

בתוך מתחם הישיבה ישנו משק חקלאי הכולל חוות סוסיםעדר הבקרלול מטילותצפרייהוגידולי שדהאנו משתמשים בענפים השונים ככלי טיפולי בשתי רמות:

ברמה הבסיסית, שותפות התלמידים בניהול ואחזקת המשק דורשת אחריות רבה.

עבודה עם בעלי החיים טומנת בחובה אחריות מלאה לבריאותםשלמותם וצורכיהם השונים
התלמידים יודעיםלמשלשאם הם לא יקפידו להגיע לתורנות האכלהבעלי החיים עליהם הם אחראים יישארו רעבים ויסבלומה שמדרבן אותם לקחת אחריותמעודד חריצותעבודת צוות וגורם להם לקחת את תפקידם במלוא הרצינותכולל עמידה בזמנים מוכתבים ומילוי כלל המטלות.

הנערים שותלים ירקות ותבואה בחלקות המוקצות להם ולוקחים ברצינות רבה את האחריות על הצמיחה שזרעומרגש לראות נערים המשכימים קום (לעיתים אפילו לפני התפילהכדי לגשת לשדה ולעקוב אחר הגידולים שלהםולדאוג להםמפעים ומחמם את הלב לראות באיזו תחושת גאווה הם לוקחים איתם הביתה את פרי עמלםשם הם בוודאי מקבלים תשבחות על עבודתםמבני המשפחה שאוכלים בהנאה את התוצרת שהביאו.

 

מעבר לחיזוק התכונות החיוביות שהזכרנוהעצמת הערך העצמי והמוטיבציה להתאמץ ולהשתפר גם בתחומים נוספים, הצוות הטיפולי משתמש במשק ככלי טיפולי גם ברובד עמוק יותר. 
צוותי הכיתההמורכבים ממחנךעו"ס ומדריך – מתכנסים אחת לשבועדנים בהתקדמות ובאתגרים העומדים בפני כל תלמיד ובוחנים יחד את המענה האישי הדרוש לכל אחד.

פעמים רבות מגיע הצוות למסקנה כי נדרשת עבודה עדינה כמו בהטמנת זרע באדמהטיפול בציפורים או בשתיל רךכדי לסייע ולקדם את המגמה הטיפולית בנערלעיתים עולה צורך בחיזוק הביטחון העצמי דרך טיפול בסוס ושעות רכיבה נוספות ולעיתים דווקא החליבה הידנית של העיזים הם הדרושים לתלמידבמקרים אלו מקבל צוות המשק הכוונה והדרכה והתלמיד זוכה לטיפול מסור ומשולב 

הפעלת הקפיטריה, הקיוסק וחנות הבגדים

תחומי העשייה והאחריות של התלמידים כוללים גם הפעלת קיוסקחנות בגדים וקפיטריה
המחשבה מאחורי הקמת הקפיטריה מעניינת ומלמדת כיצד ניתן להנחיל ערכים רבים במקום אחד.

הקפיטריה מופעלת על ידי מספר תלמידים יחד עם איש צוותוהם אחראים להכין בכל יום תפריט על טהרת הבריאותהעוגיותהלחמניות והפיצות נאפות מקמח מלא ומגבינת צאן אותה מספק דיר העיזים שלנושייק הפירות מורכב ממגוון פירות בריאים ושימוש מועט מאוד בסוכר וכך גם שאר המטעמים המוגשים.

רכישת המוצרים בקפיטריה לא מתבצעת באמצעות כסףאלא באמצעות כרטיסים אותם הנערים יכולים לקבל בכל שיעורבגין התנהגות חיובית – כגון הגעה בזמן לשיעורנוכחות מלאהלמידה והשתתפות חיובית ועוד
ניכרת היטב המוטיבציה של הנערים ליהנות מרווח כפול – גם ללמוד היטב וגם להרוויח קפהעוגהפיצה או שייק פירות על הדרך.

בנוסףאנו משתדלים שהקפיטריה תתנהל באנגליתהתפריט רשום באנגלית וההזמנות מתבצעות באנגליתכך משפרים התלמידים גם את שליטתם בשפה.

לרשות התלמידים עומד קיוסק בו הם יכולים לרכוש חטיפיםמשקאות ומזון קל במחירים הקרובים למחירי העלותהקיוסק מופעל ע"י התלמידים– מעודד אחריות ומקנה כלים בסיסיים לניהול.

חנות הבגדים הוקמה כדי לאפשר לתלמידים לרכוש את הביגוד הדרוש להם בפנימייה במחירים נוחיםכדי לחסוך ולהימנע מלהטריח את ההורים בחיפוש אחר בגדים מתאימים במהלך חופשותיהם הקצרות בביתחנות הבגדים מופעלת אף היא ע"י התלמידים